Vertrouwenscontactpersoon

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat onze deelnemers zich in een veilige sportomgeving bevinden. Beleid en regels over deze gedragscode moeten nog opgesteld worden, maar zullen gericht zijn op een open, transparante en veilige omgeving voor de deelnemer en medewerkers. Het bestuur heeft een vertrouwenscontactpersoon gevonden en aangesteld in de persoon van Jitze Jouwsma .

De vertrouwenscontactpersoon is een centraal aanspreekpunt om er voor te zorgen dat de omgang met elkaar binnen de HandbalSchool Brabant leuk en veilig blijft. Als je met ongewenst gedrag te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Dit geldt voor iedereen binnen de handbalschool Brabant: deelnemers, trainers, coaches, ouders, begeleiders en vrijwilligers.

Melden ongewenst gedrag

Je melding kan gaan over pesten, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, agressie en eigenlijk alle gedrag waardoor je je niet prettig voelt tijdens het sporten of binnen de HandbalSchool. Wil jij daarbij hulp hebben? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon Jitze Jouwsma (JitzeJouwsma@hotmail.com, tel. 06-29028708) .

De vetrouwenscontactpersoon (VCP) bespreekt de melding met je en bekijkt samen met jou hoe het probleem aangepakt kan worden. Als je het probleem zelf kunt oplossen is dit prima, maar als je er hulp bij nodig hebt dan bespreken we dat ook. We bekijken samen welke stappen je kunt nemen.

De naam vertrouwenscontactpersoon (VCP) zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen iets vertellen. Overigens geldt vertrouwelijk is niet hetzelfde als geheimhouding. De VCP doet een anonieme schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur.