HandbalSchool Brabant heeft zich aangemeld als een van de organisaties om gratis VOG verklaringen aan te vragen. Ons beleid is dat al het technisch kaders (trainers) maar ook begeleiding (teammanagers en begeleiders) een VOG verklaringen indienen. Eens in de twee tot vier jaar, zullen wij alle VOG’s vernieuwen. Het proces rondom de VOG-verklaring gaat als volgt:

  • Op initiatief van de HandbalSchool of eigen initiatief kan het proces rondom een VOG-aanvraag gestart worden. Hiervoor kun je mailen naar: VOG@handbalschoolbrabant.nl. Dit email adres komt bij het bestuur terecht en deze zal het proces starten.
  • Het bestuur start het proces via http://mijn.justis.nl, op een basis van relevante screeningsprofielen
  • Je krijgt een e-mail van justitie met een link, deze dient binnen enkele weken gebruikt te worden. Je kunt de VOG aanvraag digitaal afronden, hiervoor is een digid nodig. Voor mee informatie hierover, zie: https://www.gratisvog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers
  • Vervolgens wordt de VOG thuisgestuurd.
  • Daarna willen wij een digitaal kopie ingestuurd hebben via de website voor ons archief. Dit gaat via onderstaand inleverformulier:
    Daarna kun jij het origineel in persoon inleveren bij het bestuur
    reCAPTCHA is required.
  • Het origineel kan vervolgens overhandigd worden bij een van de bestuursleden.

Voor meer informatie kunt u kijken op:

https://www.gratisvog.nl/