Inschrijven Pilot HandbalSchool Brabant - IVO-Deurne
Beste ouders, deelnemers,

Op deze pagina, kunt u zich inschrijven voor de pilot HandbalSchool Brabant - IVO-Deurne.

Als u zich inschrijft betekent dit dat, wanneer wij tenminste 10 deelnemers en een gekwalificeerde trainer hebben, de deelname definitief wordt. Vanwege de pilot en de kwaliteit / meerwaarde die HandbalSchool Brabant en IVO-Deurne willen waarborgen, evalueren wij de pilot in januari 2020.

Waar verbindt u zich aan?
  • Het tekenen van een deelnemersovereenkomst voor de pilot IVO-Deurne. Zie ook regulier deelnameformulier (voorbeeld) op website HandbalSchool Brabant.
  • Het betalen van een bijdrage van 50€ voor het eerste half jaar (tot aan de evaluatie).
  • Indien de pilot continueert en de deelnemer ook, dient de tweede termijn betaald te worden (tevens 50 €).
Bij vragen, onduidelijkheden en/of twijfel, verzoeken wij u dit formulier NIET te tekenen, maar in contact te treden met: handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl.
Op die manier kunnen wij met u meedenken, op basis van deze aanmeldingen wordt er vroegtijdig gecommuniceerd of er voldoende inschrijvingen zijn om te starten.
reCAPTCHA is required.