Samenwerking Handbalschool en Jouw Psychologisch Voordeel:

Maak kennis met Jouw Psychologisch Voordeel > www.jouwpsychologischvoordeel.nl

De technische, tactische en conditionele vaardigheden van een sporter worden pas echt interessant als zij die ook optimaal kunnen benutten op de momenten wanneer het er (echt) omgaat. Daarom is het van belang dat wij ook aandacht hebben voor de mentale kant van de sport. Jouw Psychologisch Voordeel (JPV) ondersteund de Handbalschool hierbij, zodat iedere sporter hier zijn of haar voordeel mee kan doen.

  • Hoe kunnen sporters hun handbalvaardigheden optimaal benutten, ook op de momenten dat het er echt omgaat?
  • Op welke manier kunnen de trainers hier een rol in spelen?
  • En wat kan de Handbalschool beleidsmatig doen om ook op de lange termijn te zorgen voor een optimaal “prestatieklimaat”?

Ik ben Jitze Jouwsma, eigenaar van Jouw Psychologisch Voordeel (www.jouwpsychologischvoordeel.nl) en ik houd mij o.a. bezig met het beantwoorden van de bovenstaande vragen. Daarbij maak ik gebruik van mijn expertises als toegepaste (sport en prestatie) psycholoog.

Met JPV laat ik het liefste zoveel mogelijk mensen op een toegankelijke en bruikbare manier de voordelen van de psychologie ervaren. Ik doe mijn “werk” met enthousiasme, ik ben trots op de tot nu toe behaalde resultaten en ik hoop dat nog lang met passie te kunnen blijven doen! Ik doe graag een stapje extra, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. info@jouwpsychologischvoordeel.nl

Samen met de Handbalschool kijk ik ieder seizoen wat we zichtbaar (middels mentale training & coaching) en soms minder zichtbaar (adviserend/beleidsmatig) kunnen doen om de individuele en gezamenlijke prestaties te verbeteren.

Om ervoor te zorgen dat de ideeën en doelstellingen zo haalbaar en toegankelijk mogelijk blijven, doe ik dit niet alleen. Los van het feit dat er zoveel mogelijk met de trainers en het bestuur wordt samengewerkt zal er ook waar mogelijk een student (sportpsycholoog in spé) onder mijn supervisie verschillende werkzaamheden verrichten (middels een stage). Hij/zij kan zijn/haar stageopdrachten vervullen, ervaring op doen en ondertussen meehelpen aan een succesvolle samenwerking met de Handbalschool. Op deze manier blijft het een realistische win – win constructie, waar uiteindelijk iedereen, maar vooral de sporters van zullen profiteren.

Doe je voordeel met de psychologie en ervaar de kracht van goed ontwikkelde mentale vaardigheden.

Wil je kennismaken? Of heb je vragen? Mail: info@jouwpsychologischvoordeel.nl of ga naar jouwpsychologischvoordeel.nl