Gedragscode

Handbalschool Brabant is een stichting waar sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Handbalschool Brabant vindt ook sportiviteit en respect zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. Dit alles geldt voor spelers, coaches, trainers én toeschouwers. Deze gedragscode is opgesteld zodat de normen en waarden van onze vereniging helder en duidelijk zijn. Met onze gedragscode volgen we de gedragscodes van het NHV, het NOC-NSF en het Centrum voor Veilige Sport.

Algemene gedragsregels

Bij Handbalschool Brabant zijn respect, sportiviteit en integriteit uiterst belangrijk. De normen die universeel van toepassing zijn binnen en buiten het sportveld, zijn:

  • Respecteer de regels van onze sport. Sta samen voor een faire sport.
  • Respecteer de mede- en tegenstanders van Handbalschool Brabant
  • Respecteer de trainers en wedstrijdleiding.
  • Agressie, intimidatie en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.
  • Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig. Discrimineer niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld. Pest niet. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
  • Respecteer elkaar en ieders mening (ook als die anders is dan jouw mening); je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar luister en praat wel met elkaar.
  • Maak en publiceer (of deel) geen beeld- en/of geluidsopnames (zoals foto’s, video’s geluidsfragmenten) zonder instemming van alle betrokkenen.
  • NIX18 is de afspraak. Als stichting en ouders voorkomen we samen dat jongeren onder de 18 alcoholische drank gebruiken. Bied geen alcohol aan jongeren onder de 18 aan. Ben je bewust van je voorbeeldfunctie als het gaat om alcohol en verkeer; neem met alcohol op niet deel aan het verkeer.
  • Waar we ook trainen of spelen, we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Specifieke gedragscode

In aanvulling op deze algemene gedragscode zijn per doelgroep specifieke gedragscodes van toepassing:

Lees hier de algemene en specifieke gedragscodes in één document.