Beste Ouders,

Wij willen u vragen dit formulier zorgvuldig en volledig in te vullen. Indien u zaken niet volledig invult moeten wij dit achteraf bij u opnieuw navragen en alsnog met de hand toevoegen. Dit kost de vrijwilligers van HS Brabant veel tijd. Alvast bedankt voor uw begrip.

Voor meer informatie zie: Partille Cup World of Handball – Partille Cup

Toestemmingsfomulier
Het toestemmingsformulier ontvangt u via de teammanager. Gelieve dit document van een handtekening te voorzien! Bij voorkeur uploaden als pdf bestand; jpg is eventueel ook mogelijk.

Kopie ID voor ouder/voogd
Als bijlage bij het toestemmingsformulier is een kopie paspoort of identiteitskaart van de toestemming gevende persoon/personen vereist. Het ID mag van een of twee ouders/verzorgers zijn, afhankelijk van de situatie. Bij voorkeur uploaden als pdf bestand; jpg is eventueel ook mogelijk.

Aanvullende documenten zijn nodig, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:
•Recent internationaal uittreksel Basisregistratie personen (BRP) van de minderjarige (op te vragen bij de gemeente).
•Recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank).
•Ouderschapsplan.
•Gerechtelijke uitspraak/uitspraken met betrekking tot gezag en omgang.
•Bij verblijf op meerdere adressen, alle adresgegevens.

Akkoordverklaring deelname
Dit formulier ontvangt u via de teammanager. Gelieve dit document van een handtekening te voorzien! Bij voorkeur uploaden als pdf bestand; jpg is eventueel ook mogelijk.

Via dit formulier geeft u akkoord om de kosten via automatische incasso af te laten schrijven.

Totaal: € -