De enquête van Seizoen 2018-2019 is momenteel gesloten. De resultaten worden momenteel verwerkt.

Enquete - Evaluatie HandbalSchool Brabant seizoen 2018-2019

Handbalschool Brabant draait op vrijwilligers die zich met elkaar inspannen om de kwaliteit van het handbal een stap verder te brengen. De HSB staat voor talentontwikkeling. U als ouders speelt voor ons een belangrijke rol, u immers stelt het kind in staat om aan dit programma deel te nemen. Om als HSB de ontwikkeling van uw kind nog beter vorm te geven vragen wij u als ouders om deze enquete in te vullen zodat wij weten wat er speelt en hoe men erover denkt. Hierdoor kunnen wij mogelijk de kwaliteit op onderdelen verbeteren en op andere onderdelen middels communicatie uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden zodat we samen als HSB en ouders de kinderen kunnen blijven stimuleren.

Inleiding

Een aantal van de enquete vragen betreffen groepsspecifieke onderdelen, daarom vragen wij u om aan te geven in welke groep de deelnemer heeft meegedaan.

0 = Volstrekt onacceptabel
1 = Slecht
2 = Onvoldoende
3 = Voldoende
4 = Goed
5 = Excellent

De vragen met een * zijn verplichtte in te vullen vragen.

Er wordt gevraagd om de toegevoegde waarde en kwaliteit bij dezelfde onderwerpen. De toegevoegde waarde zien wij als de meerwaarde die dit onderdeel voor het talent kan hebben. De kwaliteit geeft aan hoe goed dit onderdeel is uitgevoerd.

De effectiviteit van het talent = de toegevoegde waarde * de kwaliteit.
Als u uw email adres achterlaat, kunnen wij contactopnemen bij vragen, en krijgt u een afschrift van de ingevulde enquete. Als u wilt kan deze enquete ook anoniem ingevuld worden.

Communicatie en voorlichting

Kwaliteit
Planning

Financieel

Algemeen

HandbalSchool Brabant organiseert HT-2 training in samenwerking met het NHV, hiermee worden onze trainers opgeleid alsook andere trainers in Brabant. Dit wordt een aantal keren per jaar gecombineerd met trainingssessies van onze groepen. Graag willen wij weten hoe u dit initiatief (in zijn geheel) waardeert?
Als u op deze vraag ja antwoord, zouden wij ook graag uw email adres willen. Mocht u de enquete anoniem willen invullen. Stuurt u dan een email naar: handbalschoolbrabant@gmail.com
Ieder team heeft zelf de ruimte om sponsor geld binnen te halen.
reCAPTCHA is required.