Training, wedstrijd & toernooiafspraken deelnemer

Op deze pagina kunt u de training, wedstrijden en toernooiafspraken deelnemer vinden.

 1. Deelnemer  dient 15 min. voor aanvang van de training in de kleedkamer, in Handbalschool tenue (short, shirt en sokken) aanwezig.
 2. Deelnemer is maximaal 5 minuten voor aanvang van eigen training in de zaal aanwezig.
 3. Deelnemer verstoord de training van voorgaande groep niet tijdens het wachten aanvang eigen training.
 4. Tapen vóór de training!
 5. Neem bidon voorzien van naam de zaal in! Géén wegwerpflesjes!
 6. Laat waardevolle spullen thuis en / of neem ze mee naar de trainingszaal.
 7. Bij verhindering: zo vroeg mogelijk met reden(en) afmelden bij je trainer. Dit geldt ook voor afwezigheid i.v.m. vakantie met betrekking tot het organiseren van activiteiten zoals: oefenwedstrijden, toernooien en trainingsstages. Afmelden niet in de team groepsapp.
 8. Wanneer je als speler geblesseerd bent, z.s.m. afmelden bij de hoofdtrainer.
 9. Ook bij een blessure wordt gevraagd om, indien mogelijk, bij de training aanwezig te zijn.
 10. Na herstel van een blessure geldt de regel dat de speler eerst bij de eigen vereniging de training hervat alvorens mee te trainen en/ of mee te spelen met wedstrijden van de Handbalschool.
 11. Stel de trainer op de hoogte wanneer je functioneren beïnvloed wordt door situaties binnen of buiten het handbal.
 12. De competitiewedstrijden van de deelnemer binnen de eigen vereniging gaan altijd voor!
 13. Het is verboden om tijdens de training / wedstrijd HARS te gebruiken! Aanwezige oude hars op de bal dient vóór training / wedstrijd verwijderd te worden. Overtreders zullen voor de extra schoonmaakkosten aansprakelijk gesteld worden. Hier op wordt door de sporthalbeheerder toezicht gehouden!
 14. Voor en na de training wordt verwacht dat je gezamenlijk de trainingsmaterialen klaarzet c.q. opruimt.
 15. Na gebruik van een Coolpack wordt verwacht dat je deze weer terugbrengt naar de kantine.
 16. Douchen na de training is verplicht!
 17. Kleedkamers en zaal dienen na de training netjes achtergelaten te worden.
 18. Zorg altijd voor voldoende drinken en eten bij trainingen, wedstrijden en toernooien. Dit is echt belangrijk!
 19. Van de geselecteerde spelers verwachten wij dat ze bij de vereniging een voorbeeld en een stimulans zijn voor de rest van hun team.
 20. De Handbalschool verwacht deelnemer zich houdt aan de binnen de Handbalschool opgestelde en geldende gedragscode deelnemer / speler.
 21. Schade die wordt toegebracht door deelnemers van de Stichting in sportaccommodaties waar de Stichting haar activiteiten organiseert, worden verhaald op de veroorzaker(s).
 22. Ouders, trainers en andere belangstellenden die je training willen volgen hebben geen toegang tot de zaal. Zij kunnen gebruikmaken van de tribune.

Lees hier de training, wedstrijden en toernooi afspraken deelnemer in één document