Samenwerking Handbalschool en Fysiotherapie Monné te Breda.
Na verschillende contacten met het bestuur en trainers van Handbalschool Brabant is besloten een samenwerking aan te gaan. Fysiotherapie Monné en co-praktijk Breda Noord Fysiotherapie zullen gaan voorzien in de paramedische begeleiding tijdens de trainingen, toernooien en eventuele noodzakelijke of gewenste zorg daarbuiten. Met onze expertise denken wij te kunnen voldoend aan de behoefte en denken wij de paramedische zorg te kunnen bieden die gewenst en noodzakelijk is. Om dit zo kwalitatief goed mogelijk te doen zullen we een performance scan afnemen in de aanloop van het seizoen/ de trainingen én halverwege het seizoen. Deze specifieke vraag is gekomen vanuit het bestuur en de trainers om de sporters nog beter te kunnen screenen en begeleiden op gebied van blessurepreventie en herstel. Blessurepreventie richt zich op: – het verlagen van het risico op een (nieuwe) sportblessure en daarmee het verlagen van de blessure incidentie. – het zo snel mogelijk opsporen en behandelen van sportblessures om de gevolgen ervan (ernst en duur) te verminderen. – het voorkomen van herhaling van een reeds eerder doorgemaakte blessure – het verminderen en/ of voorkomen van ernstig lestel dat de sportbeoefening negatief kan beïnvloeden Daar alle sporters onder de achttien in Nederland een vergoeding hebben van 18 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering maakt het mogelijk deze performance scans uit de verzekering te kunnen vergoeden. Van alle sporters zal dan ook een specifiek individueel dossier worden aangemaakt aangaande de fysieke gesteldheid en eventuele blessures. De performance scans zullen worden verwerkt en geanalyseerd door een sportfysiotherapeut en bewegingswetenschapper (daar waar gewenst lijkt). Dit maakt het mogelijk een goed profiel aan te maken welke teruggekoppeld kan worden met de trainers. Dit alles in het voordeel van de sporter. Data kan opgeslagen en geanalyseerd worden en tevens later vergeleken worden met eerdere of latere data. Wij als fysiotherapie Monné en Breda Noord Fysiotherapie hopen op een zeer mooi sportief seizoen zonder blessures of als dan toch een snelle analyse en behandeling en spoedig herstel.

Met sportieve groet,
Monné zorg en beweging – Breda
Tel: 076-581049

In de vorige brief is de samenwerking met fysiotherapie Monné gecommuniceerd, maar hoe werkt het nu in de praktijk?
De fysiotherapeut Kris Nijssen zal elke zaterdag in de sporthal aanwezig zijn. Bij fysieke klachten en voor vragen kan uw kind bij hem terecht voor advies. U kunt heb bereiken op het mailadres: [email protected] 

Kris wil zich even aan u voorstellen:

Beste ouders en sporters,
Hierbij wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Kris Nijssen en werkzaam bij fysiotherapie Monné. Ik woon in Prinsenbeek en ben afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool te Breda in juli 2018. Ik heb ruim 12 jaar gevoetbald in Prinsenbeek en fitness momenteel regelmatig om in conditie te blijven. Bij de Handbalschool hoop ik interessante leer- en oefenmomenten op te doen.